Juridiske aspekter

Betingelser for anvendelse

Copyright for alt indhold på denne hjemmesides tilhører Foreningen for Transcendental Meditation, medmindre andet er nævnt specifikt.

Bortset fra hvad der er specifikt nævnt, må ingen del af indholdet fremlægges, kopieres, genudgives, uploades, videresendes, overføres eller distribueres i et hvilket som helst format eller på nogen som helst måde – elektronisk, mekanisk, fotokopieret, optaget eller på anden måde – uden forudgående tilladelse fra copyright-indehaveren. Det er tilladt, udelukkende til personlig eller intern anvendelse med ikke-kommercielt formål, at fremvise indholdet ved hjælp af en computer, der anvender HTML browser software, og at downloade, anvende og printe kopier af materialet under forudsætning af, at materialet ikke ændres og at copyright og andre ejendomsrettigheder overholdes. Det er tilladt i andre HTML-dokumenter at tilføje links til hjemmesidens dokumenters URL, forudsat at alle varemærker er synlige i forbindelse med sådanne links. Denne tilladelse indbefatter ikke retten til at gengive hjemmesidens indhold på nogen anden hjemmeside. Ændring af materialet eller anvendelse af materialet for et hvilket som helst andet formål er en krænkelse af copyright og andre ejendomsrettigheder. Anvendelse af dele af indholdet er underlagt yderligere begrænsninger, som allerede nævnt.

Foreningen for Transcendental Meditation tilstræber at gøre informationerne indeholdt på denne hjemmeside nøjagtige og pålidelige. Fejl kan imidlertid forekomme. Foreningen for Transcendental Meditation fralægger sig, specifikt eller underforstået, ethvert ansvar for alt i forbindelse med denne hjemmeside, inklusive og uden nogen form for begrænsning indholdets salgbarhed eller egnethed for noget bestemt formål. Spørgsmål vedrørende varemærker, copyright og andre intellektuelle rettigheder vedrørende indholdet af denne hjemmeside bør stiles til Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, 8620 Kjellerup.

Alt indhold copyright © 2017 Foreningen for Transcendental Meditation. Alle rettigheder forbeholdes.

® Transcendental Meditation, TM, TM-Sidhi-program, Transcendental Meditations Avancerede Teknikker, Maharishi, Maharishi Mahesh Yogi er registrerede varemærker eller varemærker i overensstemmelse med sædvaneret i licens fra Foreningen for Transcendental Meditation og anvendes med tilladelse.